Persuitnodiging - Verplaatsbare woonmodules voor daklozen op BridgeCity

Persuitnodiging - Verplaatsbare woonmodules voor daklozen op BridgeCity

Pilootproject tijdelijke verplaatsbare woonmodules voor daklozen op de site BridgeCity in Brussel

De Campagne 400Daken en citydev.brussels nodigen u graag uit om te komen kennismaken met een innoverend pilootproject waarbij kwalitatieve verplaatsbare woonmodules voor daklozen in Brussel tijdelijk worden geïnstalleerd op braakliggende percelen.

U kunt twee van deze woonmodules bezoeken, met name de Wald-Cube TM en de Moving Nest. Het zijn de eerste twee ‘toonmodules’, aangekocht door verschillende organisaties in naam van de Campagne 400Daken. Ze zijn tijdelijk geïnstalleerd op de site BridgeCity, een braakliggend perceel dat eigendom is van citydev.brussels en bestemd is voor een gemengd woningbouwproject.

De Campagne 400Daken maakt van de gelegenheid ook gebruik om de tweede editie te lanceren van de actie ‘Een ontmoeting voor een woning’, een kwalitatieve bevraging van daklozen in Brussel. Bij de eerste editie in 2017 voerden zo’n 300 vrijwilligers gedurende drie opeenvolgende avonden gesprekken met 300 daklozen.

Datum
Donderdag 23 augustus 2018

Timing
10.00 uur: persconferentie
10.45 uur: vraag en antwoord
11.00 - 12.00 uur: drink + bezoek van de modules

Plaats
François-Joseph Navezstraat 178, 1000 Brussel (op het terrein rechts van het met een raaf beschilderde flatgebouw)

De Campagne 400Daken verenigt een tiental organisaties die nieuwe denkpistes ontwikkelen mbt dakloosheid via acties zoals de creatie van woongelegenheid. Voor meer informatie https://400toits-daken.com

Contacteer ons
Adrienne Van Vyve 400Toits-Daken
Adrienne Van Vyve 400Toits-Daken
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel