129 nieuwe woningen en een crèche in Anderlecht

129 nieuwe woningen en een crèche in Anderlecht

Gunning van de promotieopdracht Passer

Brussel, 23 december 2015 - citydev.brussels heeft zopas de promotieopdracht van werken voor het Passerproject gegund aan Immo BAM. In de Passerstraat 17 tot 45 in Anderlecht moet een nieuw huizenblok met 129 passieve woningen en een crèche verrijzen.

Tien projectontwikkelaars, elk verenigd met een projectontwerper, stelden zich kandidaat om het Passerproject te verwezenlijken. Na een grondige analyse van de kandidaturen werden vijf teams geselecteerd, die effectief een offerte mochten indienen. De raad van bestuur van citydev.brussels koos uiteindelijk voor Immo BAM.

Immo BAM zal op de projectgrond van 10.126 m² 68 middelgrote koopwoningen voor citydev.brussels, 61 sociale huurwoningen voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en een crèche bouwen. Op de ondergrondse verdieping komen 82 parkeerplaatsen, de technische lokalen en de kelders. Er worden ook een landschapsruimte en twee nieuwe openbare wegen aangelegd. Daarmee worden verbindingsmogelijkheden door het huizenblok heen gecreëerd.

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM: “Het Passerproject luidt een nieuw soort samenwerking in tussen citydev.brussels en de BGHM. De twee instellingen hebben namelijk besloten de krachten te bundelen om meer openbare gemengde woonprojecten te bouwen. Zo willen ze de demografische uitdaging in Brussel aangaan.”

Céline Fremault, Brussels minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie: “Om te beantwoorden aan de huisvestingsbehoeften van de Brusselaars, moeten alle betrokken operatoren samen aan de slag. Zoals de regering in haar algemene beleidsverklaring zegt, moeten we ervoor ijveren om gemengde openbare woonprojecten te ontwikkelen, met een mix van sociale en middelgrote huur- en koopwoningen. Dit project, waarop ik mij nu al verheug, sluit daar helemaal bij aan.”

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Het Passerproject wil sociale gemengdheid brengen en kwaliteitsvolle gebouwen in het stadsweefsel integreren. Het zal bovendien een nieuwe impuls geven aan de Passerstraat en de omliggende buurt.” De grond die citydev.brussels voor het project aankocht, is namelijk een verlaten industriesite. In de nabijgelegen Heyvaertwijk en omgeving zijn momenteel zeer veel handelaars van tweedehandsvoertuigen actief. Jaarlijks worden er zo'n 120.000 voertuigen verhandeld. Die activiteiten verhuizen naar de nieuwe roroterminal die tegen 2018 op de site Schaarbeek-Vorming wordt gebouwd. Vanop die nieuwe locatie vlakbij het Kanaal zullen de handelaars hun voertuigen vlotter kunnen importeren of exporteren. In de Heyvaertwijk komt zo plaats vrij voor nieuwe soorten handelsactiviteiten, woongelegenheid ...

“Dit project geeft het startsein voor de herontwikkeling van de Heyvaertwijk en past volledig in de langetermijnvisie van de gewestregering, waarin functionele en sociale gemengdheid, aantrekkelijk wonen en beredeneerde verdichting centraal staan”, besluit Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

 

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel