An example social media press release by Prezly

This is a demo to show you how Prezly works

Manage your day-to-day PR activities with Prezly: use multimedia newsrooms, an influencer relationship management system and online distribution tools to engage your influencers.

Publish social media press releases that your clients will love

Set up your own press rooms in minutes. They look stunning on mobile devices and you can brand them to tie in with corporate identities. Having online press releases makes your content shareable on social networks and findable via search engines, bringing extra traffic to your stories.

Say goodbye to Excel hell to manage your contacts

Stop managing your contacts in Excel. Your influencers don’t belong in spreadsheets. They deserve to be in a central influencer management system that allows you to easily pitch stories and learn from past contacts interactions. Import your current contacts and start reaching out with them today.

Send and track beautiful news releases via email

E-mail doesn't need to be a black box. When you send a press release, you'll see who opened it and who was interested enough to click through to your press room to read more or to download your files. When journalists don't want to receive messages from you anymore, they can choose to unsubscribe, instead of having to mark your messages as spam. 

Contacteer ons
Frederik Vincx Design co-founder, Prezly
Frederik Vincx Design co-founder, Prezly
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel