citydev.brussels en het Brussels Studies Institute lanceren een interuniversitaire leerstoel aan de Faculté d'Architecture La Cambre Horta

Vandaag werd de inaugurele rede gehouden van de door citydev.brussels en het Brussels Studies Institute (BSI) georganiseerde interuniversitaire leerstoel. Deze leerstoel, waarvan Patrick Le Galès de titularis is, loopt van februari tot mei.

De leerstoel: programma en titularis

De leerstoel kadert in de cursus sociologie van Jean-Louis Genard, hoogleraar aan de Faculte d'Architecture La Cambre Horta aan de ULB, en staat ook open voor studenten en academici van de VUB en de Université Saint-Louis.

Er worden vier lessen gegeven aan de ULB op de campus Solbosch, Franklin Rooseveltlaan 50 in 1050 Brussel (aula UB5.132).

  • maandag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur: stadsgovernance

  • maandag 7 maart van 14.00 tot 16.00 uur: stadsmobiliteit en stadsweefsel

  • maandag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur: infrastructuurnetwerken (met inbegrip van digital cities in grote metropolen)

  • maandag 18 april van 14.00 tot 16.00 uur: projectontwikkelaars en vastgoedstrategieën

Daarnaast worden nog twee seminars gehouden, een eerste in april aan de Université Saint-Louis en het andere in mei aan de VUB. Deze seminars staan open voor academici en specialisten om de tijdens de lessen aangeroerde thema's uit te diepen.

De titularis van de leerstoel, Patrick Le Galès, is een Franse politicoloog en socioloog. Hij is directeur de recherche CNRS aan het Centre d'études européennes van Sciences Po en hoogleraar aan Sciences Po in Parijs. Zijn onderzoek draait rond verschillende thema's, zoals governance, overheidsoptreden, staatshervorming en stadssociologie. Voor deze leerstoel concentreert hij zich op de talrijke facetten van stedelijke ontwikkeling in grote steden.

Waarom een leerstoel citydev.brussels?

In de beheersovereenkomst 2013-2018 bepaalde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor citydev.brussels ambitieuze doelstellingen die de instelling ertoe aanzetten op zoek te gaan naar nieuwe werk- en samenwerkingsformules, met zowel de privésector als de andere openbare actoren in Brussel.

In dit licht wil citydev.brussels reflecties op gang brengen over hoe de stad van morgen er zou moeten uitzien en zich daarbij inspireren op de ervaring van internationale actoren in het domein van stedelijke ontwikkeling.

Daarom heeft citydev.brussels deze leerstoel aan het BSI toevertrouwd, voor het in stand houden van de theoretische reflectie en de kennis van de binnen- en buitenlandse ervaringen in de actiedomeinen van citydev.brussels (architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, nieuwe bouwtechnologieën, vastgoedrecht ...).

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels: "De bedoeling van deze leerstoel is niet enkel om een netwerk van academische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, maar ook en vooral om de toekomstige drijvende krachten in Brussel te sensibiliseren voor de uitdagingen van territoriale ontwikkeling."

 

Contacteer ons
Barbara Decamps Citydev.brussels
Barbara Decamps Citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel