citydev.brussels lanceert twee nieuwe projectoproepen voor de bouw van middelgrote woningen

Gezien het succes ervan in 2015 doet citydev.brussels nu twee nieuwe projectoproepen. De opdrachten zijn bedoeld voor projectontwikkelaars die in staat zijn een woonproject te ontwikkelen.

Deze derde reeks projectoproepen van citydev.brussels is er voor twee categorieën van woonprojecten. De eerste categorie is die van projecten met een bewoonbare oppervlakte van 3.000 tot 9.000 m², zo'n 25 à 75 geconventioneerde woningen. De tweede categorie is die van projecten van 9.001 tot 17.000 m², zo'n 75 à 150 geconventioneerde woningen. De projecten omvatten daarnaast andere bestemmingen en bevorderen de sociale gemengdheid. Ze liggen bij voorkeur in het Stadsvernieuwingsgebied of in de buurt ervan.

Denis Grimberghs, voorzitter van de raad van bestuur van citydev.brussels: “De recente geschiedenis leert ons dat de projectoproep een krachtig instrument is om vastgoedprojecten te ontwikkelen. We worden gesterkt in het gebruik van dit systeem door de bemoedigende resultaten van de vorige projectoproep. Die leidde namelijk tot de concretisering van de tweede fase van het vastgoedcomplex City Docks met 99 geconventioneerde woningen, 19 woningen tegen vrije prijs, een handelszaak (748 m²) en ruimte voor productieactiviteiten (1.246 m²). Met deze nieuwe projectoproepen wil citydev.brussels hier een mooi vervolg aan breien.”

In het kader van de beheersovereenkomst die citydev.brussels met de gewestregering sloot, verbond de instelling zich ertoe om de productiesnelheid van haar woningen met een derde op te voeren. Dat zijn niet minder dan 1.000 extra woningen in Brussel tegen 2018. De projectoproep is een van de instrumenten die de instelling aanwendt om die doelstelling te bereiken.

Contacteer ons
Barbara Decamps Citydev.brussels
Barbara Decamps Citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel