Persbericht

Persbericht

Eerstesteenlegging van de 400 woningen van Tivoli GreenCity

citydev.brussels start met de werken voor het woongedeelte van duurzame wijk Tivoli GreenCity in Laken. Die nieuwe wijk op een boogscheut van het kanaal wordt een voorbeeld op het vlak van duurzame ontwikkeling, sociale en functionele gemengdheid en integratie in een dichte, gemengde stadsomgeving.

citydev.brussels en PARBAM zijn verheugd het startschot te geven om deze voormalige verlaten industriesite van 4,5 hectare nieuw leven in te blazen. De nieuwe wijk, die wordt opgetrokken tussen de Molenbeeksestraat, de de Wautierstraat, de Tivolistraat, de Claessensstraat en de Lefèvrestraat, omvat zo'n 400 woningen, nieuwe straten, twee crèches, winkels en een openbaar plein van 20 are. citydev.brussels zal de 271 middelgrote woningen verkopen. De BHGM zal de 126 sociale woningen verwerven voor rekening van de Lakense Haard, die de woningen zal beheren. De bewoners van Tivoli GreenCity zullen gemoedelijke ruimten, tuinen binnenin de huizenblokken en collectieve wasplaatsen delen. Op elk gebouw zijn er ook moestuinen en ontspanningsruimte.

Een goed resources- en energiebeheer is een van de hoekstenen van het project. Alle gebouwen zijn passief en minstens 35 % van de woningen voldoen aan de nulenergiecriteria. Warmte-krachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen, grijswater-behandeling en een stadsverwarmingsnet moeten de ecologische voetafdruk van de nieuwe wijk zo klein mogelijk houden.

Bovendien hoort er bij het project een participatieproces in het kader van duurzame ontwikkeling. Er werden verschillende workshops georganiseerd om de huidige buurtbewoners en de toekomstige bewoners van Tivoli GreenCity te betrekken bij de ontwikkeling van het project. Tijdens die workshops konden ze de balans opmaken van de lopende vastgoedprojecten in de wijk, de mobiliteitsproblemen in de wijk aankaarten, de inplanting van de toekomstige wegen simuleren en kregen ze een initiatie in duurzaam energiegebruik.

"Tivoli GreenCity vertegenwoordigt de corebusiness van citydev.brussels. We scheppen een nieuwe wijk die past in de bestaande stedelijke context en die harmonieus samengaat met de productieactiviteiten van Greenbizz, het economische deel van de wijk dat zopas de deuren opende. Dit in vele opzichten duurzaam project brengt ook sociale gemengdheid en openbare voorzieningen met onder meer een crèche en winkels," aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. "Bovendien ligt dit project in het kanaalgebied, dat een prioriteit is van de Brusselse regering."

“Ik ben bijzonder verheugd dit ambitieuze project van start te zien gaan,” zegt minister-president Rudi Vervoort. “Tivoli GreenCity is een van de eerste realisaties van het Kanaalplan van de regering. Dit nieuwe stadsdeel illustreert perfect hoe wij dit bruisende gebied willen ontwikkelen. In Tivoli GreenCity staan sociale en functionele gemengdheid centraal: bedrijven, ateliers, buurtwinkels, woningen en zelfs crèches worden er harmonieus samengebracht in een vernieuwende benadering van duurzame ontwikkeling.”

“De nieuwe wijk Tivoli GreenCity, dat zijn 400 passieve en uiterst energiezuinige woningen: een grote troef voor het milieu en voor het welzijn van de bewoners. Dat zijn ook groene ontmoetingsruimten binnenin het huizenblok, maar ook op de daken waar moestuinen komen en die een Good Food-cultuur zullen creëren. Dat is een wijk die binnenkort twee crèches en winkels zal omvatten. Kortom, een levensruimte die dankzij sociale en functionele gemengdheid en duurzaam water- en energiebeheer als voorbeeld zal dienen”, voegt Céline Fremault, minister van Huisvesting, Levenskwaliteit en Leefmilieu, hieraan toe.

Brigitte De Pauw verklaart: "Als voorzitster van de BGHM verheug ik me erop dat 126 gezinnen hun intrek zullen kunnen nemen in sociale woningen met uitstekende technische en milieuprestaties, die perfect geïntegreerd zijn in de ecowijk Tivoli. Bovendien slaan twee Brusselse instellingen, de BGHM en citydev.brussels, de handen in elkaar: daar kan de burger alleen maar wel bij varen."

 

 

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel