Persbericht - Antoine de Borman benoemd tot voorzitter van citydev.brussels

Antoine de Borman, directeur van het centrum voor politieke, economische en sociale studies (CEPESS), neemt de fakkel over van Denis Grimberghs als voorzitter van citydev.brussels.

Vrijdag 22 juni 2018 wees de raad van bestuur van citydev.brussels Antoine de Borman (38) aan als nieuwe voorzitter.

“In het CEPESS kreeg ik de kans om me te buigen over de werking van de Brusselse instellingen in een zoektocht naar maximale openbare efficiëntie. Nu ik mijn functie hier opneem, wil ik dan ook een ambitieuze en innovatieve visie verdedigen om iets concreets teweeg te brengen”, legt Antoine de Borman uit.

Antoine de Borman heeft een licentiaatsdiploma economische wetenschappen en politieke wetenschappen (beide van de UCL) en een aanvullende master in de economische wetenschappen (KUL). In zijn beroepsleven staat zijn inzet voor de burger en het overheidsoptreden centraal. Hij startte zijn loopbaan als parlementair medewerker in de Kamer van volksvertegenwoordigers (2004-2006). Van 2006 tot 2008 was hij adviseur van de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling. In 2008 werd hij adjunct-kabinetschef van de federale minister van Tewerkstelling. Vervolgens ging hij in 2011 aan de slag bij het CEPESS.

“citydev.brussels is een performant instrument om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren. Ik wil in het bijzonder de unieke expertise van de instelling op het vlak van gemengde projecten, die economische activiteiten en woningen verenigen, benutten. Die integratie van verschillende functies is van essentieel belang om steden economisch, sociaal en cultureel te dynamiseren, het mobiliteitsvraagstuk aan te pakken en de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren. Ik zal citydev.brussels helpen om haar doelstellingen te verwezenlijken en als facilitator optreden bij de verschillende Brusselse actoren”, aldus de Borman.

Antoine de Borman volgt Denis Grimberghs op. Die heeft ervoor gekozen om zich volledig toe te leggen op zijn activiteiten in de gemeente Schaarbeek.

Contacteer ons
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel