Persbericht - citydev.brussels koopt de voormalige site van Brussel X te Anderlecht

Persbericht - citydev.brussels koopt de voormalige site van Brussel X te Anderlecht

Partnerschap tussen citydev.brussels en bpost verzekert behoud van honderden banen in het Brussels gewest citydev.brussels koopt de vroegere site Brussel X in Anderlecht

bpost bevestigt de verkoop aan citydev.brussels van zijn vroegere sorteercentrum Brussel X op de Industrielaan 6 in Anderlecht voor 25.000.000 euro. Het goed omvat ± 10.600 m² kantoren, ± 25.700 m² industriële hallen en een parking van ± 15.000 m² op een oppervlakte van iets meer dan 6 ha in gebied voor stedelijke industrie (GSI).

Iets meer dan een jaar geleden huldigde bpost zijn nieuwe sorteercentrum Brussel X in Neder-Over-Heembeek in, waardoor het centrum op de Industrielaan leeg kwam te staan.

Nadat bpost ervoor koos om die site te verkopen, dienden er zich verschillende kandidaat-kopers aan. Na afloop van de onderhandelingen bracht citydev.brussels een finaal bod uit van 25.000.000 euro, dat bpost na een transparante en competitieve procedure aanvaardde. Met dit partnerschap verbindt bpost zich ertoe om 18.700 m² logistieke ruimte te huren. bpost gaat de volgende maanden in samenspraak met citydev.brussels een voorstel uitwerken voor de concrete invulling van de beschikbare ruimte voor de operationele noden van bpost. Dankzij die verhuring is het huurrisico van de operatie voor citydev.brussels lager en staat het pand minder lang leeg zonder huur op te brengen.

Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Werkgelegenheid, zegt: “Met deze aankoopoperatie haalt citydev.brussels een dubbelslag thuis. Enerzijds verwerft het gewest hiermee een grote, strategische grond – dit is de grootste enkelvoudige aankoop van citydev.brussels in meer dan twintig jaar. Anderzijds maakt de aankoop het mogelijk om bijna 400 bpost-banen in het Brussels gewest te houden. Hiermee kan citydev.brussels (en dus ook de Brusselse overheidsdiensten) zich positioneren als bevoorrechte gesprekspartner om oplossingen te vinden voor de ontplooiing van economische activiteiten, ook voor grote ondernemingen als bpost.” 

 “Het is voor ons een uiterst positieve operatie,” stelt een tevreden Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “Het langetermijnpotentieel van deze site in gebied voor stedelijke industrie is van strategisch belang om productieactiviteiten onder te brengen in het stedelijk weefsel, zowel qua jobcreatie als wat betreft het evenwicht tussen de stedelijke functies. De site ligt aan de poorten van de stad, op gelijke afstand van het Zuidstation en de Ring. Die plek is in volle verandering, met de vele projecten in de zone Biestebroek en ons grootschalige CityGate-programma.” Hij voegt nog toe: “Dankzij deze operatie kan een openbare operator op lange termijn de grondbeheersing behouden van een strategische grond die essentieel is voor de ontwikkeling van de stad.”  

 

Contacteer ons
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel