Persbericht - De Brusselse regering en citydev.brussels treffen maatregelen om de tewerkstelling van Brusselaars te bevorderen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vertrouwt een pilootproject toe aan citydev.brussels om de ondernemingen op de sites van de instelling te helpen hun jobs voor Brusselaars te behouden of meer Brusselaars in dienst te nemen. Concreet zal citydev.brussels aan de ondernemingen op haar sites die zich ertoe verbinden het aantal jobs voor Brusselaars te behouden of op te trekken, ofwel een premie ofwel een canon- of huurvermindering toekennen.

Uitvoering van de Strategie 2025

Er bestaat een ongelijkheid tussen Brussel, een van de grootste werkgelegenheidsbekkens van het land, en het Waals en het Vlaams Gewest. De werkloosheidsgraad is in het Brussels gewest immers hoger (17,6 %) dan in de twee andere gewesten, ook al gaat het sinds 2013 steeds beter. Bovendien tonen de cijfers en studies van Actiris[1] en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid[2] aan dat de twee andere gewesten voordeel halen uit het werkgelegenheidsaanbod en de economische bedrijvigheid in Brussel, deels ten koste van de Brusselse werknemers.

Een van de doelstellingen van de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019, met name een economisch beleid voeren dat is gericht op de tewerkstelling van Brusselaars, is terug te vinden in de Strategie 2025, die er onder meer naar streeft de Brusselse werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch terug te dringen.

“Vandaag is het aantal werkende Brusselaars optrekken een kwestie van overleven voor ons Gewest. Daarom voeren we incentives in om de tewerkstelling van Brusselaars in de ondernemingen op de sites van citydev.brussels te bevorderen. Die incentives bestaan in financiële steun,” verduidelijkt Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling.

Financiering van de incentives

De financiële incentive wordt toegekend aan ondernemingen die tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 bepaalde resultaten op het vlak van de tewerkstelling van Brusselaars halen. Het Brussels gewest en citydev.brussels hebben om dit project te verwezenlijken elk een enveloppe van 250.000 euro vrijgemaakt, samen dus 500.000 euro. Zo zal 250.000 euro worden besteed aan premies voor het behoud van jobs voor Brusselaars en nog eens 250.000 euro aan premies voor de aanwerving van Brusselaars. Die premies zijn begrensd, maar wel cumuleerbaar.

Toekenningsvoorwaarden voor de steunmaatregelen

Enkel ondernemingen die op een site van citydev.brussels zijn gevestigd en minstens 10 personen tewerkstellen, komen in aanmerking voor deze steunmaatregelen. Bovendien moeten ze een vestigingseenheidsnummer hebben op een site voor economische activiteiten van citydev.brussels. Ze moeten ook een samenwerkingsovereenkomst met Actiris hebben gesloten. Bepaalde ondernemingen komen echter niet in aanmerking: ondernemingen waarvan de activiteiten geen verband houden met de opdrachten van economische ontwikkeling, die hun grond gekocht hebben of die slechts tijdelijk op een site gevestigd zijn.

“Deze gedelegeerde opdracht sluit perfect aan bij de strategische doelstelling die in ons ondernemingsplan en onze beheersovereenkomst is opgenomen: de tewerkstelling van Brusselaars op onze sites bevorderen”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “Onze teams hebben actief samengewerkt met de RSZ om betrouwbare gegevens over de tewerkstelling van Brusselaars op onze sites te verkrijgen en met Actiris om de gegevens te verwerken en de beoogde maatregelen uit te werken en in te voeren. We zijn ervan overtuigd dat we met dit project het percentage tewerkgestelde Brusselaars op onze sites kunnen verbeteren en zo onze inspanningen kunnen versterken om economische productieactiviteiten in een stedelijke omgeving te behouden.”

 

[1] Raadpleeg het persbericht van Actiris

[2] Raadpleeg het verslag 2016 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel