Persbericht - Inhuldiging van het woonproject Ducuroir in Vorst

Reconversie van een voormalige industriesite tot woningen

Brussel, 29 september 2015 - citydev.brussels en JCX huldigen vandaag de site Ducuroir in in aanwezigheid van Marc-Jean Ghyssels, burgemeester van Vorst, en van de partners die het project mee uit de grond stampten. Dit complex met 64 woningen draagt bij tot de hernieuwing van de Van Volxemwijk in Vorst.

Ducuroir ondergaat metamorfose

Het wooncomplex Ducuroir vormt mee het nieuwe gezicht van de Van Volxemwijk in Vorst. Met zijn 32 lage-energieappartementen en 32 passiefappartementen geeft Ducuroir een tweede leven aan deze voormalige houtmachinefabriek. Om de link tussen verleden en heden te bewaren, siert het originele uithangbord van de fabriek de ingang van het complex. Het project is een daverend succes, want alle geconventioneerde woningen waren in december 2014 al verkocht. Van de vrije woningen is nog maar 20 % beschikbaar.

Gemoedelijkheid, sociale gemengdheid en duurzame ontwikkeling

De openbare en private partners hebben niet enkel werk gemaakt van uitstekende energieprestaties, maar ook van de gemoedelijkheid van de ruimten. De aanleg van de openbare ruimte werd toevertrouwd aan een gespecialiseerd studiebureau. Tussen de twee gebouwen zijn er verschillende groene eilandjes met een waaier aan struiken- en plantensoorten. De centrale plaats, die omzoomd is met banken, is een ontmoetingsruimte voor de bewoners, net als de collectieve moestuin achteraan het complex. In deze moestuin zijn ook voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit.

Voor citydev.brussels en JCX was ook sociale gemengdheid een essentieel onderdeel van het project. Aangezien de helft van de woningen vrij is en de andere helft geconventioneerd, hebben de bewoners van Ducuroir een verschillende professionele, culturele ... achtergrond. Die gemengdheid vormt een echte sociale rijkdom voor de bewoners, dankzij de onderlinge ontmoetingen en uitwisselingen.

Duurzame ontwikkeling is de hoeksteen van dit project. Van bij het ontwerp hebben de partners rekening gehouden met grijze energie: dat is de energie die nodig is voor de vervaardiging, het transport en de verwijdering van de materialen. De ecologische voetafdruk van de gebouwen is tot het minimum beperkt, dankzij de uitstekende isolatie, de thermische zonnepanelen, de groendaken ...

Een wijk in volle bloei

Net als andere projecten, zoals het centrum voor hedendaagse kunst WIELS en de Bervoetswijk, draagt Ducuroir bij tot de heropleving van dit deel van Vorst, waar vandaag heel wat grafici, architecten en creatieve en communicatiebureaus gevestigd zijn. “Met de projectoproep die we in 2010 lanceerden, konden we bijdragen tot de opwaardering van deze wijk via een win-winsamenwerking met JCX Immo, onze privépartner,” legt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels, uit. “citydev.brussels was overigens eerder al actief in de buurt: we realiseerden hier de Bervoetswijk met 239 woningen, die we in 2011 inhuldigden. Weldra zullen we hier in samenwerking met de gemeente ook een nieuw complex met 130 woningen ontwikkelen, vlakbij het gemeentehuis.”

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel