Persbericht - Publica Awards

Greenbizz-project van citydev.brussels sleept een Publica Award in de wacht

Greenbizz, de eerste ontwikkelingspool voor duurzame economie in Brussel, wint de Publica Award voor “Meest duurzame overheidsopdracht”. De prijs bekroont de overheidsopdracht die zich het meest onderscheidt qua integratie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: de maatschappelijke, ecologische en economische dimensie.

De Publica Awards is een gezamenlijk initiatief van La Chronique en Bouwkroniek, twee bouwvakbladen.

De prijs bekroont de publieke actoren en hun partners die overheidsbestellingen aangrijpen voor maatschappelijke en milieudoeleinden. De jury van 5 experten uit de openbare en de privésector maakte op 18 mei 2017 de namen van de winnaars bekend in Hôtel de la Poste in Brussel.

Het Greenbizz-project van citydev.brussels heeft een van de vijf Publica Awards weggekaapt, namelijk die voor meest duurzame overheidsopdracht. De prijs gaat naar de overheidsopdracht die zich onderscheidt qua integratie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. De jury hanteert daarbij een aantal criteria, zoals de innovatieve aard van het project, de reflectie op de levenscycluskosten en de buitengewone knowhow en expertise van de betrokken partijen.

Een jaar geleden huldigde citydev.brussels Greenbizz in: een gloednieuw passiefgebouw met innovatieve, gemoedelijke architectuur dat bovendien voorbeeldig is op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Greenbizz is de eerste ontwikkelingspool voor duurzame economie in Brussel. In het nieuwe gebouw kunnen ondernemingen uit de duurzame economie terecht voor werkruimten en diensten op maat. Het gebouw telt 5.505 m² productieruimten (17 ateliers) en een incubator van 2.800 m².

De productieateliers van 120 à 550 m² zijn moduleerbaar. Dankzij die flexibiliteit kunnen de jonge, in Greenbizz gevestigde ondernemingen hun werkruimte vergroten naarmate ze groeien.

In de incubator vinden ondernemingen administratieve diensten, begeleiding en coaching voor de ontwikkeling van hun innovatief project. De kantoren zijn allemaal uitgerust met eigentijds, ergonomisch meubilair en internet- en telefoonaansluiting. De ondernemingen kunnen er dus meteen aan de slag.

Het Greenbizz-gebouw werd ontworpen door een team onder leiding van architectesassoc. en opgetrokken door BAM Contractors. citydev.brussels organiseerde hiervoor overheidsopdrachten waarin ze hoge eisen stelde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Tijdens de werken werd er alles aan gedaan om het bouwafval zoveel mogelijk te beperken via een optimaal beheer- en sorteersysteem. Er ging ook veel aandacht naar de keuze van de materialen: gezonde materialen zoals hout en cellulose kregen de voorkeur. De materiaalaanvoer verliep bovendien zo ecologisch mogelijk.

Greenbizz is een initiatief van citydev.brussels, die hiervoor Europese subsidies kreeg van het EFRO. Bij de werking van Greenbizz zijn verschillende openbare en private actoren betrokken. Greenbizz is namelijk gegroeid uit een samenwerking tussen citydev.brussels, impulse.brussels, Leefmilieu Brussel, innoviris.brussels en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

“Het beste project tegen de scherpste prijs kiezen, is bij overheidsopdrachten een evenwichtsoefening die competentie en expertise vereist”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “Wanneer de doelstellingen qua duurzame ontwikkeling bovendien zeer ambitieus zijn, zowel op maatschappelijk als op economisch en milieuvlak, is de uitdaging nog groter. Daarom zijn de teams van citydev.brussels maar ook onze partners, de architecten en aannemers met wie we werken en niet te vergeten het EFRO, bijzonder blij met deze erkenning. Een betere aanmoediging om complexe en ambitieuze projecten met grote maatschappelijke meerwaarde te blijven ontwikkelen, is er niet.”

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel