Persbericht - Zko-park Newton gaat de laatste bouwfase in

Persbericht - Zko-park Newton gaat de laatste bouwfase in

De bouw van het park voor zeer kleine ondernemingen op de site Newton van citydev.brussels gaat met rasse schreden vooruit. De bedrijven kunnen er in de eerste helft van 2019 hun intrek nemen. Het park zal zo’n 16 ateliers tellen en voornamelijk gericht zijn op ambachten, zoals siersmeed- of schrijnwerk.

De site Newton, tussen de Henri-Joseph Genessestraat, de Eiland Sint-Helenastraat en de Paapsemlaan in Anderlecht, vervolledigt binnenkort haar aanbod bedrijfsruimten met een nieuw park voor zeer kleine ondernemingen (zko’s). De bouw daarvan gaat met grote sprongen vooruit.

“Er zijn steeds meer zeer kleine ondernemingen in het Brussels gewest. Die zko’s trekken het aantal bedrijven in Brussel naar omhoog. In 2015 telden we 24.400 zko’s, in 2017 net geen 25.500. Om de bestaande zko’s te kunnen behouden en ervoor te zorgen dat er nieuwe bijkomen, is het onze rol om hun werkruimten op maat (grootte van het bedrijf, soort activiteiten ...) aan te bieden. Dankzij dit eerste zko-park kunnen we hun verwachtingen inlossen”, legt Brussels minister van Economie Didier Gosuin uit.

Met dit zko-park speelt citydev.brussels in op de enorme vraag naar ruimten van kleinere ondernemingen uit de ambachtensector. Heel wat zko’s hebben het immers moeilijk om voor hun activiteiten een nieuwe locatie in Brussel te vinden wegens de geluids-, geur- en verkeershinder die ze veroorzaken. De goederen en diensten die ze produceren en de jobs die ze opleveren, pleiten nochtans voor het behoud van dat soort ondernemingen in de stad. De site Newton is in dat opzicht ideaal gelegen: buiten woongebied en vlak bij de grote verkeersassen. Bovendien huisvest de site al een onlangs door citydev.brussels ingehuldigd kmo-park, dat snel volzet was. In de onmiddellijke omgeving zijn er heel wat bedrijven gevestigd, onder meer op de Industrielaan. De ondernemingen die hun intrek zullen nemen in het zko-park, zullen dus heel wat synergieën kunnen uitbouwen met de bestaande activiteiten.

“citydev.brussels is altijd op zoek naar nieuwe tools en werkmethodes om haar rol van stadsintegrator alsmaar beter te vervullen”, stelt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “Met dit zko-park willen we het voor ambachtslui mogelijk maken om hun knowhow in de praktijk om te zetten. Dat de bouw van het park sneller verloopt dan verwacht, is onder meer te danken aan de gebruikte design-and-buildopdracht. Het is uitstekend nieuws voor de toekomstige huurders, die nog vóór de commercialisering van het park op het appel waren.”

De opdracht van werken voor de bouw van het park werd gegund aan de combinatie van Houyoux Constructions, Atelier de l’Arbre d’Or, BSolutions en ASM Acoustics.

Het project beoogt de bouw van 16 ateliers met een oppervlakte tussen 141 en 175 m². De ateliers zullen voldoen aan de lage-energienorm en worden gebouwd met innoverende, duurzame materialen met een lage milieu-impact.

De ateliers worden casco geleverd. Zo kunnen de gebruikers ze zelf inrichten naar hun behoeften qua afwerking en technieken. Een van de grootste troeven van de ateliers is hun moduleerbaarheid. Ze kunnen niet enkel worden aangepast aan de activiteiten van de gebruiker, maar ook worden samengenomen of gescheiden naargelang van de behoeften en de evolutie van de onderneming.

 

 

Contacteer ons
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel