Publieke en private sector verstedelijken met vereende krachten het Kanaal

Publieke en private sector verstedelijken met vereende krachten het Kanaal

Brussel, donderdag 29 oktober - In het kader van een projectoproep heeft citydev.brussels een promotieopdracht gegund aan Atenor Group voor een project van 16.251 m², waarvan 12.471 m² geconventioneerde woningen. Dit project is de tweede fase van het grote City Docks-programma in Anderlecht.

De projectoproep: een tool van citydev.brussels om te voldoen aan de vraag naar woningen

In de met de gewestregering gesloten beheersovereenkomst heeft citydev.brussels zich ertoe verbonden tegen 2019 maar liefst 1.000 woningen op de markt te brengen in het Brussels gewest. Dat is 33 % meer dan de productie bij het huidige tempo. Daarom lanceerde de instelling begin 2015 een projectoproep. Bedoeling is een beroep te doen op projectontwikkelaars die een woonproject willen realiseren en die, in samenwerking met citydev.brussels, geconventioneerde woningen zouden willen ontwikkelen.De projectontwikkelaar ontwikkelt en financiert het project. citydev.brussels selecteert dan weer het project of de projecten op basis van criteria van stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, prijs en realisatieplanning. Daarna verstrekt de instelling de subsidies voor de geconventioneerde woningen.

City Docks, een gemengd, duurzaam wijkproject

De raad van bestuur heeft deze promotieopdracht gegund aan "Immobilière de la petite île", een dochteronderneming die volledig in handen is van de Atenor Group. Het gaat om een project van 16.251 m² met 12.471 m² geconventioneerde woningen. Het project, dat gelegen is in de Ontwikkelingsstraat en de Klein-Eilandstraat, omvat 99 geconventioneerde woningen, 19 vrije woningen, zo'n 750 m² handelsruimte en 2.250 m² ruimte voor productieactiviteiten. Op de ondergrondse verdieping komen parkeerplaatsen, technische lokalen en kelders. Dit project, dat hoofdzakelijk uit woongelegenheid bestaat, kadert in de tweede fase van het stadscomplex City Docks. Ter herinnering: een eerste vergunning werd verkregen voor de bouw van een gemengd complex van zo'n 40.000 m² met een rusthuis, dienstenflats, een appartementsgebouw en een gebouw met geïntegreerde diensten voor bedrijven.

Een project in een strategisch gebied van de Kanaalzone

Het gekozen project is uitermate strategisch want het ligt vlakbij het Biestebroekdok, waarrond heel wat projecten van het Kanaalplan van de Brusselse regering geconcentreerd zijn. Bovendien ligt het in een Ondernemingsgebied in de Stedelijke Omgeving (OGSO). City Docks wil een voorbeeldproject zijn inzake functionele (economische activiteiten en handelsruimte op de begane grond, woningen op de verdiepingen) en sociale (geconventioneerde en vrije woningen) gemengdheid. Met de keuze voor het project van Atenor bevestigt citydev.brussels nogmaals dat ze actief wil meewerken aan de verstedelijking van de Kanaalzone.

"Met haar projecten City Gate I (Dokter Kubornstraat en Goederenstraat), City Gate II (Tweestationsstraat en Goederenstraat) en nu City Docks, gaat citydev.brussels de komende vijf jaar niet minder dan 86.000 m² ontwikkelen. En daar zouden binnenkort nog andere projecten kunnen bijkomen," zegt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

“Deze publiek-private samenwerking gaat niet enkel deze strategische zone van het Kanaalplan een impuls geven, maar ook het goede voorbeeld geven en zo misschien een dynamiek tot stand brengen voor de ontwikkeling van de OGSO. Daar verheug ik me nu al over,” aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel